✿ ˙·٠•✿ شـهـرتـرانـه ✿•٠·˙ ✿ هر چه «به جز خیالِ او» قصد حریمِ دل کند در نگشایمش به رو، از درِ دل، برانمش... *** اصلاً مهم نیست تو چند ساله باشی من همسن و سال تو هستم مهم نیست خانه‌ات کجا باشد برای یافتنت کافی است چشم‌هایم را ببندم خلاصه بگویم حالا هر قفلی که می‌خواهد به درگاه خانه‌ات باشد عشق پیچکی است که دیوار نمی‌شناسد *** ای همیشه خوب! ای همیشه آشنا! هر طرف که میکنم نگاه تا همه کرانه های دور عطر و خنده و ترانه می کند شنا در میان بازوان تو! ماهی همیشه تشنه ام ای زلال تابناک! یک نفس اگر مرا به حال خود رها کنی ماهی تو جان سپرده روی خاک... *** من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم: تورا دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من ای حس مبهم تورا دوست دارم سلامی صمیمی تر ازغم ندیدم به اندازه غم تورا دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم : تورا دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما: تو را دوست دارم، تورا دوست دارم... http://shahre-taraneh.mihanblog.com 2018-12-11T07:30:26+01:00 text/html 2018-12-05T16:43:29+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ کاش می گفتی چیست http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/178 <div><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.vimagens.com/es/bocas-y-ojos/18.gif" alt="چشم"></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">من ٬ در آن لحظه ٬ که چشم تو به من می نگرد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">برگ خشکیده ایمان را</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">در پنجه باد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">رقص شیطانی خواهش را</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">در آتش سبز!</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">نور پنهانی بخشش را</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">در چشمه مهر</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اهتزاز ابدیت را می بینم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">بیش از این ٬ سوی نگاهت ٬ نتوانم نگریست</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اهتزاز ابدیت را</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">یارای تماشایم نیست</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">کاش می گفتی چیست</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آنچه از چشم تو ٬ تا عمق وجودم جاری ست.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">فریدون مشیری</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2018-12-02T08:46:03+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ دست های تو با من آشناست http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/179 <div><font size="3"><br></font></div><div align="center"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531494580591010681.jpg" alt="عکس" width="477" vspace="0" hspace="0" height="477" border="0" align="bottom"></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دست ات را به من بده</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دست های تو با من آشناست</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ای دیر یافته با تو سخن می گویم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به سان ابر که با توفان</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به سان علف که با صحرا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به سان باران که با دریا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به سان پرنده که با بهار</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به سان درخت که با جنگل سخن می گوید</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">زیرا که من</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ریشه های تورا دریافته ام</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">زیرا که صدای من</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">با صدای تو آشناست.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">احمد شاملو</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2018-11-19T17:05:08+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ من شاعر فیروزه های لاجوردم http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/177 <div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i1.glitter-graphics.org/pub/2695/2695691rdpp0byh99.gif" alt="/"></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">من یک غریب بی پناه و دوره گردم</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">بُگذار گِرداگردِ چشمانت بگردم</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">آن چشمها، عطّار نیشابوری ام کرد</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">من شاعر فیروزه های لاجوردم</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">آبی تر از چشمانِ تو هرگز ندیدم</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">من دل به دریا می زنم دریانوردم</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">آواره ام، چون کولیانِ بی سرانجام</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">دیوانه ام، با اندرونم در نبردم</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">می خواهمت ای سرنوشتِ ارغوانی</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">عمری اگرچه در پی ات تاخیر کردم</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">قطعی ترین بُرهانِ ایمانم تویی، تو!</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">باور مکن از انتخابم باز گردم</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">آخر به قلبِ سُرخِ خنجر می زنم من!</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">پایانِ خونینِ شهابِ سهروردم !&nbsp;</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4">یدالله گودرزی</font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font color="#000066" size="4"><br></font></div><div><font size="3" color="#000066"><br></font></div> text/html 2018-11-19T13:20:52+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ رؤیای بارانی شدن http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/176 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.giphy.com/media/CyuKfZTCI2jiE/giphy.gif" alt="/"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">ابرهای بغض در رؤیای بارانی شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">سینه‌ها؛ دریاچه‌ای در حال طوفانی شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">پنجه‌ی خونین بالش‌ها پُر از پَرهای قو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">خواب‌ها دنبال هم در حال طولانی شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">زندگی آن مردِ نابینای تنهایی‌ست که –</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">چشم‌ها را شسته در رؤیای نورانی شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">قطره‌ای پلک مرا بدجور سنگین کرده است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">مثل اشک بره‌ها در شام قربانی شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">خوب می‌فهمم چه حالی دارد از بی‌همدمی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">پابه‌پای گرگ‌ها سرگرم چوپانی شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">برکه‌های تشنه می‌بینند با چشمان خیس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">نیمه‌شب‌ها خواب گرمِ ماه‌پیشانی شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">خالی‌ام از اشتیاق بودن و تلخ است تلخ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">جای هر حسی پر از حس پشیمانی شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">چاره‌ی لیلای بی مجنون این افسانه چیست؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000">یا به دریا دل سپردن... یا بیابانی شدن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#990000"><br></font></div> text/html 2018-10-30T07:46:12+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ چقدر زود دیر می‌شود! http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/175 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">حرف‌های ما هنوز ناتمام...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">باز هم همان حکایت همیشگی،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پیش از آن‌که با خبر شوی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">لحظه‌ی عزیمت تو ناگزیر می‌شود!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آی...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ای دریغ و حسرت همیشگی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ناگهان چقدر زود دیر می‌شود!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;قیصر امین پور</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">۸ آبان سالگرد درگذشت&nbsp; نویسنده، مدرس دانشگاه و شاعر معاصر ایرانی "قیصر امین‌پور"</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">روحش شاد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2018-10-26T16:21:41+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ دل گم کرده ام http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/174 <div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b>مگو در کوی او&nbsp;</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b>شب تا سحر بهر چه می‌گردی</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b>که دل&nbsp;</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b>گم کرده ام آنجا و می‌جویم نشانش را</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b>فروغی بسطامی</b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.giphy.com/media/eOfPc18tzxKCc/giphy.gif" alt="."></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-10-26T16:12:29+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ همین است زندگی http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/173 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://kevinandemma.com/wp-content/uploads/2016/03/Fountain.gif" alt="."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>یک رود و صد مسیر، همین است زندگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>با مرگ خو بگیر! همین است زندگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>با گریه سر به سنگ بزن در تمام راه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>ای رود سر به زیر! همین است زندگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>تاوان دل بریدن از آغوش کوهسار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>دریاست یا کویر؟ همین است زندگی!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>بر گِرد خویش پیله تنیدن به صد امید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>این "رنج" دلپذیر همین است زندگی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>پرواز در حصار فرو بسته حیات</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>آزاد یا اسیر، همین است زندگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>چون زخم، لب گشودن و چون شمع سوختن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>"لبخند" ناگزیر، همین است زندگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>دلخوش به جمع کردن یک مشت "آرزو"</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>این "شادی" حقیر همین است زندگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>با "اشک" سر به خانه دلگیر "غم" زدن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>گاهی اگرچه دیر، همین است زندگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>لبخند و اشک، شادی و غم، رنج و آرزو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>از ما به دل مگیر، همین است زندگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b>فاضل نظری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff6600"><b><br></b></font></div> text/html 2018-10-23T04:05:40+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ اشعار پاییزی http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/172 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خیزید و خز آرید که هنگام خزانست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>باد خنک از جانب خوارزم وزانست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزانست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گویی به مثل پیرهن رنگ‌رزانست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دهقان به تعجب سر انگشت گزانست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کاندر چمن و باغ، نه گل ماند و نه گلنار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>منوچهری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>~~~~~✦✦✦~~~~~</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ای چرخ بسی لیل و نهار آوردی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گه فصل خزان و گه بهار آوردی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مردان جهان را همه بردی به زمین</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نامردان را به روی کار آوردی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ابوسعید ابوالخیر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>~~~~~✦✦✦~~~~~</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در بهار ِ زندگی رفتی سفر تو بی خبر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ای مانده در کاشانه‌ام جای تو خالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نازنین دردانه‌ام، نشکن دل ِ دیوانه‌ام</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ای در خزان ِ خانه‌ام، جایِ تو خالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حسین منزوی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>~~~~~✦✦✦~~~~~</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو هم همرنگ و همدرد منی، ای باغ پاییزی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چو می‌پیچد میان شاخه‌هایت هوی هوی باد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به گوشم از درختان های های گریه می‌آید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مرا هم گریه می‌باید،مرا هم گریه می‌شاید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مهدی سهیلی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلم خون شد از این افسرده پاییز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از این افسرده پاییز غم انگیز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>غروبی سخت محنت بار دارد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همه درد است و با دل کار دارد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فریدون مشیری</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://setare.com/files/fa/news/1396/6/31/91542_948.jpg" alt="xx"></div> text/html 2018-10-23T03:50:12+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ عکس نوشته http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/171 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://uupload.ir/files/lybt_photo_2018-10-21_01-13-21.jpg" alt="xx" width="503" vspace="0" hspace="0" height="527" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">حسِّ تنهاییِ بدی دارم ؛ حسِّ یک آدمِ بدونِ بغل...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">حسّ اون آدمی که بی‌همراه ، داره میره توی اتاق عمل..</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><img src="http://uupload.ir/files/bfpb_photo_2018-10-14_22-40-40.jpg" alt="xx" width="480" vspace="0" hspace="0" height="480" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">با رقیبان گفت : آه ؛ از دوری اش ناراحتم...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">چشمک رندانه ی او بعد آهش را نگاه...!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><img src="http://uupload.ir/files/2o91_photo_2018-10-14_05-24-52.jpg" alt="xx" width="439" vspace="0" hspace="0" height="439" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">صد نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">این هم که جوابی ننویسند&nbsp; جوابی ست...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div><img src="http://uupload.ir/files/8mc4_photo_2018-10-12_07-48-50.jpg" alt="xx" width="461" vspace="0" hspace="0" height="461" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">من که اصرار ندارم ؛ تو خودت مختاری _</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">یا بمان ، یا که نرو ، یا نگهت میدارم...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div></div></div> text/html 2018-10-10T15:57:15+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ یـاد تـو http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/170 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/07/Pic-Love-Amazing-ir-1.gif" alt="گیف"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیـچ جـز یـاد تـو ، رویای دلاویـزم نـیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیـچ جـز نـام تـو ، حـرف طـرب انگـیزم نـیست!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>عـشق می ورزم و می سـوزم و فـریـادم نـه!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دوست می دارم و می خـواهـم و پـرهـیزم نـیست.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نـور می بـیـنم و می رویـم و می بـالم شـاد ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شاخه می گـستـرم و بـیـم ز پـائـیـزم نـیست.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تـا به گـیتی دل ِ از مهـر تـو لبـریـزم هـست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کـار با هـستی ِ از دغـدغـه لـبریـزم نـیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بخـت آن را کـه شـبی پـاک تـر از بـاد ِ سـحر ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بـا تـو ، ای غـنچه نشکـفـته بـیامیـزم نـیست.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#990000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="Mihan-Iransans">فـریـدون مـشیـری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-10T15:32:45+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ مهربان بودن http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/169 <div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/love/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87__%D8%AF%D9%88_%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C_(1).gif" alt="گیف"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از مهربان بودن دلم دیگر پشیمان است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>زخمی شدم دور و برم صدها نمکدان است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیروز می گفتم "محبت" قند یزد، اما</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>امروز می گویم که نه! چاقوی زنجان است&nbsp; ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چاقوکش و جراح می دانند یک چاقو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گاهی بلای جان و گاهی منجی جان است!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با هر ضعیفی مهربان بودم ولی افسوس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیدم سلام بره هم با گرگ یکسان است!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اصلا چرا باید نترسم از ضعیفان؟ هان؟</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی لب کاغد شبیه تیغ بران است!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فهمیدم اما دیرفهمیدم که "نادان" را</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از هرطرف هم که بخوانی باز "نادان" است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>محسن کاویانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div> text/html 2018-09-30T09:30:39+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ چو چشمان تو http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/168 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img1.sendscraps.com/se/143/006.gif" alt="گیف"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">در شهر یکی نیست چو چشمان تو خون ریز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">من شهر نشابورم و تو لشکر چنگیز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ای اشک توام باده و چشم تو پیاله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">از زلف تو سرشارم و از چشم تو لبریز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">پرهیزگران را چه نیازی ست به توبه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">یا توبه گران را چه نیازی ست به پرهیز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">هر روز یکی خشت می افتد به سر ما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ای سقف ترک خورده ، به یک باره فرو ریز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ای آینه ی " لست علیهم بمسیطر&nbsp; &nbsp;"</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">دریاب مرا ، حضرت شمس الحق تبریز!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">علیرضا قزوه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><br></font></div> text/html 2018-09-17T11:20:41+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ سلام من به محـرم http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/165 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ســـلام مــن بــه مـحـرم، مـحـرم گــــل زهــرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه لطـمه هـای ملائـک بـه مــاتـم گــل زهـرا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم بـه تشنـگی عـجـیـبـش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه بـوی سیـب زمـینِ غـم و حـسین غریـبش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به چشم کاسه ی خون وبه شال ماتم مـهـدی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام من بــه مـحـرم&nbsp; بـه کـربـلا و جـلالــش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به لحظه های پـرازحزن غرق درد و ملامش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم بـه حـال خستـه زیـنـب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه بــی نـهــایــت داغ&nbsp; دل شـکــستــه زیـنـب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من به محرم به دست ومشک ابوالفضل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه نـا امیـدی سقـا بـه سـوز اشـک ابوالفضل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم بـه قــد و قـا مـت اکـبـر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه کـام خـشک اذان گـوی زیـر نـیزه و خنجر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من به محرم به دسـت و بـا زوی قـاسم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به شوق شهد شهادت حنـای گـیـسـوی قـاسم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم بـه گـاهـواره ی اصـغـر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به اشک خجلت شاه و گـلـوی پـاره ی اصـغـر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم به اضـطـراب سـکـیـنـه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه آن مـلـیـکـه، کـه رویش ندیده چشم مدینه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سـلام مـن بـه مـحـرم بـه عـا شـقـی زهـیـرش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـه بـاز گـشـتـن حُر و عروج خـتـم به خیرش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من بـه محرم&nbsp; بـه مسـلـم و به حـبـیـبش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به رو سپیدی جوُن و به بوی عطر عجیـبـش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من بـه محرم&nbsp; بـه زنگ مـحـمـل زیـنـب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بــه پـاره، پـاره تــن بــی سـر مـقـابـل زیـنـب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من به محـرم&nbsp; به شـور و حـال عیـانـش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلام من به حسـیـن و به اشک سینه زنـانش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-29T15:30:20+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ به یک پلک تو می‌بخشم .. http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/164 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.picturesanimations.com/e/eyes/39.gif" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به یک پلک تو می‌بخشم تمام روز و شب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">که تسکین می‌دهد چشمت غم جانسوز تب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بخوان! با لهجه‌ات حسّی عجیب و مشترک دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">فضا را یک‌نفس پُر کن به هم نگذار لب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به دست آور دل من را چه کارت با دلِ مردم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تو واجب را به جا آور رها کن مستحب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دلیلِ دل‌خوشی‌هایم! چه بُغرنج است دنیایم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">چرا باید چنین باشد؟... نمی‌فهمم سبب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بیا این‌بار شعرم را به آداب تو می‌گویم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">که دارم یاد می‌گیرم زبان با ادب‌ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نجمه زارع</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2018-08-29T15:27:23+01:00 shahre-taraneh.mihanblog.com ٠•✿ taraneh ✿•٠ خوب نیست! http://shahre-taraneh.mihanblog.com/post/163 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://foruz.ir/wp-content/uploads/2017/12/9489341-love-images.jpg" alt=".."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">حال من خوب است حال روزگارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">حال خوبم را خودم باور ندارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">آب و خاک و باد و آتش شرمسارم می کنند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">این که از یاران خوبم شرمسارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">روز وشب را می شمارم ؛ کار آسانی ست ؛ حیف</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">روز و شب را هرچه آسان می شمارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">من که هست و نیستم خاک است ،خاکی مشربم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">اینکه می خواهند برخی خاکسارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">ابرها در خشکسالی ها دعاگو داشتند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">حیرتا! بارانم و بایدنبارم خوب نیست!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">در مرورخود به درک بی حضوری می رسم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">زنده ام ، اما خودم را سوگوارم خوب نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">مرگ هم آرامش خوبیست می فهمم ولی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">این که تا کی در صف این انتظارم خوب نیست ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">محمدعلی بهمنی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div>